Naslovna / Voditelji / Maja Severović

Maja Severović

maja

Maja Severović

Voditelj joge

prof
Kineziološki fakultet, Medical Yoga Centar
godina
sati joge
sati edukacije

"Smatram da se dobrobit vježbanja dodatno povećava ako čovjek ima izgrađenu svijest o vlastitom tijelu. Zbog polaganog izvođenja pokreta i usredotočenosti na disanje yoga je svakako način da se tijelo osvijesti te tako ujedinjuje i podiže na višu dimenziju psihička, fizička i duhovna komponenta čovjeka."

05 Probava

Oduvijek izražena potreba i ljubav prema kretanju što je usmjerava prema raznim sportskim aktivnostima, više rekreativnog nego natjecateljskog karaktera. Nakon završetka opće gimnazije upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu. Na fakultetu posebnu ju zanimaju psihologija sporta, fiziologija i biomehanika sporta.
Iskustvo u vođenju rekreacijskih programa za žene i voditelj korektivne gimnastike za prevenciju osteoporoze.

Početkom studija započinje volonterski rad u udruzi za terapijsko jahanje gdje se javlja zanimanje za biomehaniku konja i jahača pa je i diplomski rad pisan na temu pravilne posture jahača na konju. Volonterski je uključena i kao voditelj vježbi za oboljele od multiple skleroze u Društvu multiple skleroze.

Ako se želite prijaviti na satove joge, ispunite obrazac za prijavu, a ako imate pitanje o jogi ili našem centru, ispunite obrazac za upit. Odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku.
  • Pročitaj uvjete