Naslovna / NASTAVNI PLAN I PROGRAM

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Naziv programa:
200-satni Vinyasa Yoga program

Voditelj i autor programa:
Ana Pavlaković, diplomirani fizioterapeut – predavač, ERYT-500, ravnatelj Medical Yoga Akademije

Trajanje programa:
1 godina (13 vikenda)

Mjesto provođenja programa:
Prostori Medical Yoga Centra u Zagrebu

Koordinator programa:
Dario Mišković, magistar kineziologije, ERYT-200, direktor Medical Yoga Centra


KRATKI OPIS PROGRAMA

Osnovni 200-satni program vinyasa yoge, polazniku pruža znanja iz povijesti i filozofije yoge, anatomije i fiziologije yoge, metodologije podučavanja yoge te tehnika i prakse yoge potrebnih za kvalitetno i sigurno kreiranje i vođenje satova vinyasa yoge za prosječnu populaciju.

Vinyasa yoga dinamična je i fluidna praksa yoge koja obuhvaća čovjeka kao cjelinu uz mogućnost stavljanja naglaska na neke njegove specifične funkcije. Vinyasa u prijevodu znači ‘smjestiti na poseban način’. Vinyasa yoga podrazumijeva holistički pristup koji za cilj ima pomoći suvremenom čovjeku da održi psihofizičko i socijalno zdravlje i blagostanje te podigne razinu postojećih tjelesnih i mentalnih sposobnosti kroz participaciju u svakodnevnom životu.


PREDMETI S BROJEM SATI NASTAVE: NASTAVNE JEDINICE I PREDAVAČI

1. Predmet – POVIJEST I FILOZOFIJA YOGE – 33 sata
Povijest yoge – Domagoj Orlić
Tekstovi iz yoge – Govind Puri
Filozofija yoge – Domagoj Orlić
Etika yoga učitelja – Dario Mišković
Osnove Ayurvede – Jadranko Miklec
Yoga u zajednici – Ana Pavlaković

2. Predmet – ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA YOGE – 27 sati
Lokomotorni sustav u yogi – Ana Pavlaković
Živčani sustav u yogi – Ana Pavlaković
Kardiorespiratorni sustav u yogi – Ana Pavlaković
Endokrini i probavni sustav u yogi – Ana Pavlaković
Osnove energetske anatomije – Ana Pavlaković

3. Predmet – TEHNIKE I PRAKSA YOGE – 100 sati
Asane – Ana Pavlaković
Pranayama – Jadranko Miklec
Tehnike relaksacije – Ana Pavlaković
Meditacija – Vlatko Mišković
Krije – Govind Puri
Mantre (+osnove sanskrta) – Domagoj Orlić
Vinyasa krama (sekvencioniranje) – Ana Pavlaković
Modifikacije, varijacije i upotreba pomagala – Dario Mišković

Posebne tehnike:
Osnove yoga terapije – Darko Milaščević
Osnove partner yoge i thai yoga masaže – Danijel Dubičanac
Osnove hatha yoge i senior yoge – Dario Mišković
Osnove ashtanga yoge – Ana Pavlaković
Osnove prenatal yoge – Ana Pavlaković

4. Predmet – METODOLOGIJA UČENJA I PODUČAVANJA YOGE – 25 sati
Komunikacijske vještine učitelja yoge – Sunčica Bartoluci
Metodika podučavanja yoge – Dario Mišković
Motoričko učenje – Ana Pavlaković
Opservacija, korekcije i asistencije – Ana Pavlaković
Poslovni aspekti vođenja yoge – Dario Mišković

5. Predmet – PRAKTIKUM – 15 sati
Opservacija vođenja i asistencije učitelju na satovima – pod supervizijom učitelja
Samostalno vođenje satova yoge – pod supervizijom učitelja


ZAVRŠETAK PROGRAMA

Pismeni ispiti (kolokviji):
1. Anatomija i fiziologija yoge, energetska anatomija
2. Povijest yoge i filozofija yoge
3. Metodologija učenja i podučavanja yoge
4. Tehnike yoge
Tijekom obuke, a nakon odslušanih pojedinih tematskih jedinica iz nastavnog plana i programa, studenti polažu pismene ispite (kolokvije). Položeni pismeni kolokviji preduvjet su za izlazak na praktični i završni usmeni ispit.

Praktični ispit:
– samostalno dizajniran i odvođen program vinyasa yoge u trajanju od 75min
Student unaprijed dizajnira vinyasa program u pismenom obliku prema temi po izboru (završni rad*) i uz vodstvo mentora (odabrani nastavnik iz nastavnog plana i programa).

Završni usmeni ispit:
– usmeno izlaganje završnog rada* i ispit pred tročlanom komisijom

Po uspješnom završetku programa, polaznici dobivaju međunarodno priznat certifikat Medical Yoga Akademije.

Ako se želite prijaviti na satove joge, ispunite obrazac za prijavu, a ako imate pitanje o jogi ili našem centru, ispunite obrazac za upit. Odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku.
  • Pročitaj uvjete