Medical Yoga mi je dala sigurnost, savršeno disanje, mir i zdravlje